Towarzystwo Edukacji Otwartej

Towarzystwo Edukacji Otwartej jest ogólnopolską, 21-letnią organizacją pozarządową.

Celem działalności jest animowanie działań oraz wspieranie inicjatyw z zakresu edukacji w rozumieniu idei Towarzystwa, a w szczególności:

1. dążenie do urzeczywistniania ideału własnej osoby poprzez samowychowanie i samoedukację,
2. dążenie do dostosowania programów, metod i organizacji edukacji do warunków środowiskowych i możliwości psychofizycznych osób uczących się,
3. dążenie do rozwoju człowieka zgodnie z jego indywidualnymi zainteresowaniami, potrzebami i predyspozycjami,
4. Towarzystwo prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczności, a
działalność ta jest wyłączną statutową działalnością organizacji.

Towarzystwo prowadzi swoje placówki ( https://teo.org.pl/placowki/ )

Towarzystwo dzieli się swoim doświadczeniem i wiedzą organizując szkolenia, konferencje, przyjmując liczne wizyty studyjne, badając i zlecając badania w swoich placówkach oraz tworząc publikacje adresowane do szkół i placówek wychowawczych, do rodziców i edukatorów.

 

baner-zolte-tlo-trzymajace-sie-za-rece-osoby